Om grondwater of water van het land af te voeren en goed door te laten stromen, is een schone watergang gewenst. Ieder najaar zijn wij bezig om de watergangen vrij te maken.

Dit voeren wij uit door onder andere te gaan hekkelen. Alvorens het hekkelen zal het talud van de watergang worden gemaaid met behulp van een klepelmaaier. Deze klepelmaaier vermaalt de begroeiing.

Het reinigen van de sloot zelf wordt uitgevoerd met de mobiele kraan Atlas 150W met maaikorf van 5 meter breed. Daarnaast beschikken wij over twee Renault trekkers met maaikorven van 3 en 4 meter breed. Om de watergangen langs met water verzadigde percelen te reinigen, zetten wij de rupskraan Hitachi Zaxis 160LC in. Deze rupskraan draagt een maaikorf van 4 meter breed.

Wanneer alle watergangen schoon zijn en er ligt slootafval op uw land, dan kunnen wij u aanbieden om met de walkantfrees het afval te komen vermalen.

Wilt u meer weten over het reinigen van de watergangen? Neem dan contact met ons op!