Wanneer het grasland niet meer optimaal functioneert, kan men er voor kiezen om het grasland te verbeteren. Onder het verbeteren wordt verstaan dat een of meerdere kavels worden omgeploegd en opnieuw ingezaaid.

De volgorde van de diensten die wij aanbieden is in eerste instantie de kavel (groten)deels te frezen met onze Vollevelds Basselier frees. Vervolgens wordt de kavel geploegd met een vier- of vijf schaars ploeg. Met behulp van de Bos kilver-dozerbak egaliseren wij de kavel om deze vervolgens te bekalken en bemesten. Afhankelijk van de wensen voor het gewas van de klant wordt de kavel ingezaaid. Met behulp van onze Dondy greppelfrees brengen wij het drainagesysteem in oorspronkelijke- of aangepaste staat en rollen wij eventueel de kavel aan.

Wanneer u last heeft van onkruid op uw kavels, kunnen wij deze laten bestrijden door één van onze medewerkers die in het bezit zijn van een spuit-licentie.

Wilt u meer weten over graslandverbetering? Neem dan contact met ons op!