In de winterperiode is het noodzakelijk en van belang dat terreinen en gebouwen bereikbaar blijven. Daarom zetten wij diverse schuiven in om de wegen en/of terreinen vrij te houden van sneeuw en strooien wij zout wanneer dit nodig is.


Wilt u meer weten over gladheidsbestrijding? Neem dan contact met ons op!