Certificering en vergunningen

Loonbedrijf L. Veldman is in bezit van de onderstaande certificering en/of vergunningen:

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienst-verlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun Veiligheid, Gezondheid en Milieu-beheersysteem (VGM). Loonbedrijf L. Veldman is al ca. 20 jaar in bezit van VCA-VOL en VCA-basis.

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het inzamelen, vervoeren, verhandelen of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op een landelijke lijst, de zogenaamde VIHB-lijst, verplicht. Sinds 2020 is Loonbedrijf Veldman vermeld op deze lijst en mag derhalve de bovengenoemde werkzaamheden uitvoeren.

Beroepsonderwijs en het bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Samen werken we aan thema’s als erkenning, beroeps-praktijkvorming en kwalificaties en diploma's. Loonbedrijf L. Veldman is sinds 2006 aangemerkt als Erkent Leerbedrijf SBB.

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen). Bedrijfshulpverlening is verplicht voor werkgevers in Nederland. Sinds 2020 heeft Loonbedrijf L. Veldman het certificaat voor BHV.