Op het gebied van bemesting beschikken wij over diverse technieken en materialen. Wij bemesten niet alleen grasland maar ook bouwland voor bijvoorbeeld maïsteelt.

Bemesten met sleepslangaanvoer
Het bemesten met sleepslangaanvoer gebeurt met een Vredo Bemester, drie haspels met in totaal 2000 meter aan transportslang en 800m sleepslang. Op de trekker met Vredo Bemester is een frontbuffertank geplaatst zodat er constant gepompt kan worden. Deze buffer wordt bijgevuld op het moment dat de bemester is opgetild. Bij de mestput staat de Dodapomptank welke er voor zorgt dat met behulp van de mest- en watermeters de exacte kubieke meters mest per hectare wordt verwerkt.

Mest overpompen
De mest overpompen voeren wij uit met tank. Afhankelijk van uw vraag, beschikken wij over drie verschillende tanks:

  • BSA tank
  • Doda tank
  • Joskin tank

Overige gerelateerde bemestingswerkzaamheden
Naast de werkzaamheden bemesten met sleepslang en mest overpompen, kunnen wij de volgende diensten leveren:

  • Kalkstrooien of leveren;
  • Vaste mest en compost strooien;
  • Land bemesten met zodebemester.

Wilt u meer weten over bemesten? Neem dan contact met ons op!